Jeg er underlagt tavshedspligt, præcis som læger og psykologer.

Der bliver iflg. lovgivningen, udarbejdet en klientrapport efter hvert besøg, en rapport som klienten har fuld ret til få indsigt i.

Kun i tilfælde af en skriftlig godkendelse fra klienten, kan der fremlægges udtalelser eller materiale til gavn og brug for andre.